EMISSION REDUCTION, MINERAL RECYCLING, PRECISION FARMING

CLEAN TECH                                                                      CLIMATE TECH

DOEL

MEZT versnelt de transitie naar duurzame en circulaire processen met innovatieve electro-chemische technologie en wil bijdragen aan snelle oplossingen voor urgente maatschappelijke thema’s.

De focus ligt op de stikstof crisis in NL. Onze techniek heeft de potentie om binnen 5 jaar het merendeel van de stikstof en methaan emissies bij veehouderijen te elimineren, circulaire precisie landbouw te realiseren en dier welzijn te verhogen. Daarnaast kan de CO2 uitstoot in de agriketen er sterk mee gereduceerd worden en kunnen waterschappen en de proces industrie ermee verduurzamen.

MISSIE

Het vertalen van hoogwaardige technologie in toepassingen om de NL en EU doelstellingen op gebied van stikstof-, methaan-, CO2- en fijnstof emissie reductie, dier welzijn verhoging en nutrienten recycling in de agri keten te realiseren.

VISIE

Uitdagingen op gebied van duurzaamheid en milieu zullen voornamelijk opgelost worden met nieuwe technologie.

WAARDEN

AMBITIEUS

DUURZAAM

INNOVATIEF

INTEGER

4-3-21: MEZT wint Accenture Blue Tulip Award 2021